Terms of Use

"tokyugardencity.com" (sau đây gọi là "website") thuộc quyền sở hữu của BECAMEX TOKYU (sau đây gọi là "Công ty"). Người dùng được yêu cầu sử dụng website này khi đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau đây.
Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện sử dụng của website này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, người dùng nên cập nhật thông tin mới nhất khi truy cập.

Trình duyệt được đề xuất

Chúng tôi đề xuất các trình duyệt sau trên trang web.
Xin lưu ý rằng một số nội dung có thể không hoạt động bình thường nếu được xem trên trình duyệt không phù hợp.

Trình duyệt được đề xuất

Nếu người dùng đang sử dụng Windows

Egde phiên bản mới nhất, FireFox phiên bản mới nhất, Google Chrome phiên bản mới nhất

Nếu người dùng đang sử dụng Macintosh

Safari phiên bản mới nhất, FireFox phiên bản mới nhất, Google Chrome phiên bản mới nhất

Plug-in

Để xem tệp PDF, người dùng cần có Adobe Reader (miễn phí) do Adobe Systems Incorporated phân phối. người dùng có thể xem và in các tệp PDF bằng cách cài đặt Adobe Reader.

JavaScript

Trang web sử dụng JavaScript để giúp người dùng sử dụng trang thuận tiện hơn. Chúng tôi cố gắng để đảm bảo rằng trang web có thể được xem ngay cả trong môi trường không thể sử dụng JavaScript hoặc khi JavaScript bị tắt. Tuy nhiên, nếu JavaScript bị vô hiệu hóa, một số trang có thể không được hiển thị như mong muốn.

Về thông tin trên trang web

Tuy rằng tất cả thông tin được hiển thị trên trang web là thông tin mới nhất tại thời điểm được đăng, tên và nội dung có thể bị thay đổi hoặc xóa mà không cần thông báo sau khi đã được đăng trên trang web, hoặc thời gian trôi qua thông tin có thể không còn phù hợp với tình hình thực tế
Xin lưu ý rằng Công ty có thể thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp thông tin trên trang web mà không thông báo trước.

Bản quyền

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm thông tin văn bản và hình ảnh, được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật hiện hành khác. Việc sửa đổi, sao chép toàn bộ hoặc một phần, tải lên trang web của bên thứ ba, đăng trên Internet hoặc trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, cấp phép, xuất bản, phân phối hoặc truyền cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty), bất kỳ tài liệu mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty cũng bị cấm sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Tên và nhãn hiệu dịch vụ của Công ty và các công ty thuộc nhóm của nó xuất hiện trên trang web là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Công ty hoặc các công ty thuộc cùng tập đoàn.
Tất cả các danh từ riêng khác như tên sản phẩm là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của chủ sở hữu tương ứng.

Về các trang được liên kết đến từ trang web

Nội dung của các trang web của bên thứ ba được liên kết với Trang web (sau đây được gọi là "Trang được liên kết") là trách nhiệm của các bên thứ ba tương ứng và không thuộc quyền kiểm soát của Công ty.
Vui lòng sử dụng Trang được liên kết phù hợp với các điều khoản sử dụng được quy định bởi mỗi Trang được liên kết.
Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của Trang được liên kết hoặc bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng các trang đó.

Giới thiệu về các liên kết đến Trang web

Các liên kết từ các trang web có chứa các loại nội dung sau đây không được phép.

Những liên kết được tạo ra với mục đích vu khống hoặc làm tổn hại đến danh tiếng của Công ty hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Công ty.

Những liên kết được tạo ra với mục đích vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của Công ty hoặc của bên thứ ba không phải là Công ty.

Những liên kết được tạo ra với mục đích thực hiện các hoạt động thương mại bằng cách liên kết đến Trang web và hiển thị nội dung của Trang web.

Vui lòng không liên kết đến các trang riêng khác ngoài trang chủ, vì các liên kết đó có thể bị mất mà không được thông báo do những thay đổi trong cấu trúc website hoặc cấu hình máy chủ, hoặc có thể liên kết đến thông tin cũ.
Trong trường hợp này, liên kết chỉ được hiển thị dưới dạng liên kết văn bản, chẳng hạn như URL ở trên và văn bản của tên công ty.
Việc hiển thị trực tiếp website trên trang gốc của liên kết (tức là liên kết kết hợp website vào khung của chính nó) bị cấm, vì nó có thể gây ra hiểu lầm cho người dùng.

Từ chối trách nhiệm

Nội dung của các website của bên thứ ba được liên kết với website (sau đây được gọi là "Trang được liên kết") là trách nhiệm của các bên thứ ba tương ứng và không thuộc quyền kiểm soát của Công ty.
Vui lòng sử dụng Trang được liên kết phù hợp với các điều khoản sử dụng được quy định bởi mỗi Trang được liên kết.
Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của Trang được liên kết hoặc bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng các trang đó.

Tòa nhà SORA gardens I, Lô C18, Đại lộ Hùng Vương,
Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Copyright©BECAMEX TOKYU ALL RIGHTS RESERVED.

Terms of Use